Thiên Địa Đại Bi Phú

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Ghi chép 7 loại võ công tàn độc từ trước đến nay. Nghe đồn lúc viết xong thì trời đất thay đổi, quỷ khóc thần sầu. Sau khi người viết viết xong chữ cuối cùng thì hộc máu mà chết.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01