Thất Tinh Thấu Cốt Châm

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Một ống thép bên trong rỗng chứa được 7 cây ngân châm, uy lực không thua gì ám khí bá đạo của Khổng Tước Đường.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01