Thất Tinh Hải Đường

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Lá của loại hoa này giống Hải Đường, cánh hoa sát cành, có 7 chấm vàng rất nhỏ. Cành và lá của hoa rất độc phải chế biến mới dùng được. Sau khi chế thành độc dược thì không màu không vị rất khó nhận biết, được xưng là thiên hạ độc vật chi vương.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01