Thanh Tâm Phổ Thiện Chú

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Nhân Đức

 

Cầm khúc, có giai điệu nhẹ nhàng du dương, tác dụng an thần.

(*) Thu thập đủ bộ Nhân Đức, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Nguyệt Nha Côn.

01
01