Thanh Long Yển Nguyệt Đao

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trường Côn

 

Thanh Long Yển Nguyệt, thiên địa chí tôn! Là vũ khí tùy thân của võ thánh Quan Vũ. Đao dài hơn 8 thước, nặng hơn 82 cân.

 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01