Thánh Hỏa Lệnh

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Uy

 

Thánh bài dài 2 thước nửa trong nửa đục tựa hồ như có ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong. Tương truyền do người Ba Tư đúc, về sau lưu lạc tới Trung Nguyên.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Uy, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Trượng.

Video

01
01