Tang Môn Giản

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Đao

 

Binh khí của thiện sứ truy hồn môn nhân. Thân giản phát sáng, giống như cột sống của người. Mỗi 6,7 tấc có 1 đốt ẩn chứa chất bột kịch độc, khiến địch khó mà đề phòng. 

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song đao.

01
01
01
01
01
01
01
01