Tấn Thiết Phán Quan Bút

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản Kiếm

 

Thép ròng tạo ra Bút Phán Quan. Tương truyền từng là của một cao thủ võ lâm phong nhã sử dụng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01