Tam Trung Tam Thảo Độc

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Vu Cổ

 

Kết hợp 3 loại độc của rắn hổ mang, nhện, và Đoạn Trường Thảo. Độc dược xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng gây tử vong.

(*) Thu thập đủ bộ Vu Cổ, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Hồ Điệp Đao Tiêu.

01
01