Sương Nguyệt

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Kiếm

 

Được tạo từ 1 khối vẫn thạch, là vũ khí đắc ý của Dương sư phụ, thường mang chung với Thương Nguyệt. Xuất kiếm nhanh như chớp khiến kẻ thù không kịp phản ứng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01