Quỷ Vương Phiến Tiêu

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Đoản kiếm

 

Lưỡi đao kiếm là xương, quỷ vương là mặt. Sắc màu như mực, trong lại có màu đỏ như huyết tươi, là vũ khí độc môn “Quỷ Vương Thích” đã từng quấy động giang hồ khi xưa.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

Video

01
01
01
01
01
01