Quy Tâm Tán

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Vu Cổ

 

Một loại mê dược, uống vào mê mẩn tâm trí, ngoan ngoãn nghe theo người khác.

(*) Thu thập đủ bộ Vu Cổ, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Hồ Điệp Đao Tiêu.

01
01