Phi Yến Ngân Toa

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Là một ám khí, có độ cong, phóng xong có thể tự quay về.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01