Phi Hồ Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn đao

 

Vốn là vật của Hồ Lang Du Hiệp phương Bắc, vỏ gươm làm từ da Tuyết Hồ. Sau Hồ Lang đao này mai danh ẩn tích, ngày nay võ lâm đang vào thời kỳ thịnh vượng, bảo đao này lại tái xuất giang hồ.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

Video

01
01
01
01