Phân Thủy Phi Ngư Thích

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đoản Kiếm

 

Song Thích có hình dạng con cá vảy bạc, lúc vung lên linh động ẩn hiện dường như có thể chém được nước.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01