Ô Phong Thảo

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Khắc Tính của bách độc, sinh trưởng ở Quý Châu, là loại thực vật hiếm thấy, trên giang hồ được dùng để làm thuốc giải, nhưng rất khó tìm.

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01