Như Lạp

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Loại khí cụ bằng trúc, dài nửa thước, bên trong có bộ phận hút không khí sau đó phát ra tiếng kêu. Vật này người Miêu dùng để truyền tin tức.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01