Nhân Bì Bảo Y

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Da người làm thành bảo y, trên có mô tả võ nghệ tinh hoa của Trương Tam Phong. ghi bằng nước thuốc, gặp lửa mới xuất hiện.

 

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01