Nguyệt Nha Côn

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trường Côn

 

Một vị cao nhân trong giang hồ đã dùng bạc để đúc trường côn có móc câu. Câu bạc như trăng lưỡi liềm có tác dụng diệu kỳ, người thường khó mà lĩnh hội được.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01