Ngũ Long Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Kỳ thảo, được luyện chế từ 2 loại Đại Tuyết Sơn, Thiên Niên Tuyết Liên và Thiên Niên Chi Thảo. Không những giải được bách độc mà còn có thể cải tử hồi sinh. Người luyện võ sử dụng có thể tăng ngay 20 năm công lực.

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01