Ngũ Hổ Bảo Mệnh Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Dùng trị thương, lúc mới dùng toàn thân như lửa đốt, chỉ trong 1 tuần trà dược lực sẽ phát huy tác dụng, tinh lực dồi dào, độc tố tan biến.

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01