Ngũ Độc Phích Lịch Lôi Đình Châu

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Binh khí độc nhất trong ngũ môn. Hình dạng bên ngoài tựa Lưu Tinh Chùy, là loại ám khí quả cầu, nếu gặp địch quá mạnh thì ám khí sẽ bắn ra như mưa, dù là cao thủ cũng khó tránh sát thương.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01