Ngạc Ngư Tiễn

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn Đao

 

Tương truyền là binh khí của lão tam Nam Hải Ngạc Thần Khưu trong tứ đại ác nhân thời Bắc Tống. "Rắc" 1 cái là có thể bẻ gãy đầu người.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01