Minh Phụng Tỉ

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản kiếm

 

Lấy cánh phượng làm thân, đầu phượng làm chuôi. Lưỡi rất sắc bén, như phụng vũ cửu thiên.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01