Mai Hoa Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn đao

 

Đao này chế tác tinh xảo, dù là nữ sử dụng cũng không mất đi sự nhã nhặn, thật là sự lựa chọn tuyệt nhất của danh môn võ hiệp.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01