Ma Tử Châm

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Khiến toàn thân bị mất cảm giác, 12 canh giờ sau không uống thuốc giải kịp thời sẽ bị tê liệt suốt đời.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01