Lê Hoa Ngân Thương

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Trường Côn

 

Mũi thương, cán thương, tua thương đều là màu bạc, vung lên rất phóng khoáng, như hoa nở rộ.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01