Lang Nha Bổng

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trường Côn

 

Tương truyền là một trong những vũ khí đắc thủ của Kim Mao Sư Vương - Tạ Tốn, dài khoảng 6,7 tấc. Hai đầu Lang Nha Bổng khi vung lên phát ra đường ánh sáng bạc. Phạm vi công kích rộng, uy lực trong bán kính 4,5 trượng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01