Kim Tàm Cổ Độc

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Vu Cổ

 

Xuất phát từ Miêu Cương, là thiên hạ đệ nhất độc, không màu, không mùi, người trúng độc như bị cắn xé toàn thân, đau đớn tột độ.

(*) Thu thập đủ bộ Vu Cổ, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Hồ Điệp Đao Tiêu.

01
01