Khổng Tước Khai Bình Tửu

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Dùng 11 loại mỹ tửu chế thành như Trúc Thanh, Cao Lương, Nữ Nhi Hồng vv... và 3 giọt Thanh Thủy, 1 giọt trà đặc.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01