Khoái Hoạt Náo

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đoản Côn

 

Vật bất ly thân trong tay du thủ nhàn rỗi trong bát quái. Vật này năm đó có lẽ từng là vật gãi lưng của Thái Tố Gia bổn triều, nhưng cũng có người nói rằng nhìn thấy Hồ Đồ Tiên dùng vật này đánh cho đám chó hoang tan tác.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản côn.

01
01
01
01
01
01
01
01