Khấp Huyết Kim Chủy

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản Kiếm

 

Vốn là thánh vật của tà giáo, mỗi khi hiến tế đều phải tiến hành đại điển. Vật này có thể gọt vàng cắt ngọc, một khi ra khỏi vỏ thì không thấy huyết không ngừng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01