kẹo Hồ Lô

Phong vật chí: Kho Tàng

Bộ: Đơn đao

 

Tinh chế sơn tra vừa chính tới mà thành, hương sắc toàn vẹn, thậm chí có một số nhân sĩ giang hồ giúp nó để làm vũ khí.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

Video

01
01
01
01