Huyết Xuyên Tràng

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Vu Cổ

 

Bôi ngoài có thể khử độc, có linh hiệu với bất kỳ độc dược nào. Uống vào thì thấm vô xương tủy, toàn thân mỏi nhừ, chân khí di tán. 

(*) Thu thập đủ bộ Vu Cổ, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Hồ Điệp Đao Tiêu.

01
01