Huyết Hải Ma Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn đao

 

Nghiệt Hải Mang Mang, Huyết Lang Thao Thiên, vốn là bậc kì tài, vì sao Li Kinh Bạn Đạo, bước vào ma đạo, không hỏi thiện ác, không phân địch ta, không nghe thị phi, không bỏ đồ đao, không làm nhân quả, lúc nào cũng có thể quay đầu là bờ, lập địa thành phật.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

Video

01
01
01
01
01
01