Huyền Tố Song Kiếm

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Kiếm

 

Song kiếm cặp 1 đen 1 trắng, vốn là kiếm cặp của trang chủ Huyền Tố và phu nhân Mẫn Nhu.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01