Huyền Thiết Phán Quan Bút

Phong vật chí: Kho Tàng

Bộ: Đoản côn

 

Văn khá vi bút, huy hào trứ mặc; Võ khả vi binh, ao chiến quần hung.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản côn.

01
01
01
01