Huyền Thiết Chỉ Hoàn

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Uy

 

Huyền thiết tạo ra chỉ hoàn, tạo hình cổ xưa, tương truyền là tín vật của chưởng môn Nga My, sau lưu lạc giang hồ.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Uy, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Trượng.

01
01