Hương Mai Khôi Hoa

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Một vị nữ hiệp đã mang vật này tặng cho đệ tử ruột của mình. Đoa hoa thật, cánh hoa tạo thành từ vạn tâm hoa, vẻ đẹp lạ, hương thơm tỏa khắp 10 dặm, nữ hiệp sẽ biết được vị trí của đệ tử thông qua mùi thơm.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01