Hồng Anh Thương

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản côn

 

Là vũ khí thương nhỏ nhất, từ lâu đã không còn là đồ chơi trẻ con nữa.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản côn.

01
01
01
01