Hoàng Kim Côn

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trường Côn

 

Dài 9 thước, đường kính 1/2 tấc được đúc bằng vàng ròng. có thể xem là binh khí xa hoa bậc nhất trong võ lâm, nặng gấp đôi thiết côn.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01