Hoàn Dương Bổ Huyết Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Được chế tạo từ 13 loại dược phẩm hiếm có. Người trong võ lâm xem như thần dược hồi sinh.

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01