Hóa Nhục Đan

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Cực độc màu đen, ai bị bỏ độc ắt sẽ tử vong, sau 1 canh giờ toàn bộ cơ thể sẽ hóa sình đen. Nếu rắc lên vết thương, trong chốc lát thịt bắt đầu phân hủy.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01