Hộ Hoa Linh

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Trên 2 chuỗi kim tiền, mỗi bên gắn 1 đôi chuông nhỏ vàng, mỗi người giữ 1 cái. Lúc gặp địch, kết hợp với khinh công tuyệt diệu như tiễn như gió làm địch tiếp chiêu không kịp.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01