Hàn Ngọc Sàng

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Tạo thành từ hàn ngọc dưới băng cứng hàng trăm trượng, là vật chí âm chí hàn trong thiên hạ. Ngồi lên, tâm thanh tịnh, luyện công sẽ tiến bộ cực nhanh. 

 

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01