Du Hồn Thích

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Đoản Kiếm

 

Thích này sắc nhọn vô cùng, một khi bị đâm thì chỉ có nước làm du hồn.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01