Đoạn Dạ Tử Đao

Phong vật chí: Kho Tàng

Bộ: Đoản kiếm

 

Thật như tên gọi, hình dáng nó trông bình thường, nhưng kỳ thực sức mạnh vô song.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

01
01
01
01
01
01