Điệp Luyến Song Thích Sáo

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Song Thích

 

Thanh cương chế tạo bằng sắt đen, bên ngoài bọc vàng ròng, chuôi kiếm được tạo thành hình hồ điệp và khảm bảo thạch lục giác nhìn rất đẹp mắt.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song thích.

01
01
01
01
01
01
01
01