Diêm Vương Trái Sách

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Quyển sách này gây chấn động võ lâm, do một kỳ nữ biên soạn, bằng cách dùng mê công khiến cho hào kiệt giang hồ tự nói ra những chuyện bí mật của mình.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01