Điểm Mặc Kiếm

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Đơn kiếm

 

Kiếm nhuộm đan thanh, vẩy mực sơn hà. Giang hồ mê ly, chính là qua những bức thủy mặc này.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

01
01
01
01
01
01